Kapitoly:

Kinematika I
Kinematika II
Dynamika I
Dynamika II
Pohyb soustavy hmotných bodů
Kapaliny
Gravitační a elektrické pole
Kapacita
Stejnosměrný proud I
Stejnosměrný proud II
Magnetické pole
Elektromagnetická indukce
Obvody R, L, C

Počítané příklady:

příklady počítané ve cvičení
příklady ke spočítání doma

Datum:

příklady vložené do databáze před tímto datem
příklady vložené do databáze po tomto datu

Informace:

zobrazit informace o příkladech
zobrazit výsledky
Vybrat příklady podle čísel
Vygenerovat písemku.

Tyto příklady jsou první verzí. U některých chybí výsledky, v některých jsou chyby. Budu vděčný každému, kdo mne na nějakou chybu upozorní. Objevíte-li chybu nebo doplníte chybějící výsledek, napište mi.
Za doplnění výsledku můžete dostat 1-3 body (podle obtížnosti), za opravení chyby 2-5 bodů (podle kvality chyby). Body dostane jen první z těch, kteří na chybu upozorní, proto se prosím před upozorněním podívejte jestli už není na internetu opravena.

Petr Ponížil