Kapitoly:

Obvody R, L, C
Vedení el. proudu v kapalinách a plynech
Kmity
Vlny
Akustika
Elektromagnetické vlny
Geometrická optika
Optické přístoje
Termodynamika I
Termodynamika II
Záření absolutně černého tělesa

Počítané příklady:

příklady počítané ve cvičení
příklady ke spočítání doma

Datum:

příklady vložené do databáze před tímto datem
příklady vložené do databáze po tomto datu

Informace:

zobrazit informace o příkladech
zobrazit výsledky
Vybrat příklady podle čísel

Budu vděčný každému, kdo mne upozorní na nějakou chybu. Objevíte-li chybu nebo doplníte chybějící výsledek, napište mi prosím.

Petr Ponížil