Elektřina a magnetismus - plán přednášek

 1. Elektrick pole
 2. Kapacita
 3. Stejnosmrn proud I
 4. Stejnosmrn proud II
 5. Veden elektrickho proudu v kapalinch a plynech
 6. Magnetick pole
 7. Elektromagnetick indukce I
 8. Elektromagnetick indukce II
 9. Obvody R, L, C
 10. Elektromagnetick kmity I
 11. Elektromagnetick kmity II
 12. Elektromagnetick vlny
 13. Geometrick optika
 14. Optick pstroje