Elektřina a magnetismus - plán přednášek

 1. Elektrické pole
 2. Kapacita
 3. Stejnosměrný proud I
 4. Stejnosměrný proud II
 5. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
 6. Magnetické pole
 7. Elektromagnetická indukce I
 8. Elektromagnetická indukce II
 9. Obvody R, L, C
 10. Elektromagnetické kmity I
 11. Elektromagnetické kmity II
 12. Elektromagnetické vlny
 13. Geometrická optika
 14. Optické přístroje