Záření absolutně černého tělesa

Definice veličin (12:18)
Stefan-Boltzmannův a Wienův zákon (15:23)
Planckův zákon (7:54)
Skleníhový jev (11:48)