Magnetické pole

Úvod do magnetismu (8:10)
Náboj a vodič s proudem v magnetickém poli (10:11)
Proton v magnetickém poli Země (13:56)