Optické přístroje
Oko
Lupa
Mikroskop
Dalekohled, rozlišovací schopnost