Fyzika I - bodový systém

Systém platný pro přednášky a cvičení (letní semestr 2018 - bakalářské studium).

  min max
2 písemné práce během semestru 100 200
Body za aktivitu 0 20
Ústní zkouška   200
body hodnocení
0 - 200 nedostatečně
201 - 239 dostatečně
240 - 289 uspokojivě
290 - 319 dobře
320 - 369 velmi dobře
370 - 420 výborně

Toto jsou všechna pravidla, platná při výuce Fyziky I v letním semestru roku 2018.