Fyzika I online

Fyzika I - podklady pro online výuku

Přednášky

kapitola přednášky
videa
Netlumené mechanické kmity úvod (12:26)
amplituda, perioda, fáze (14:14)
odvození (12:49)
výchylka, rychlost, zrychlení (11:51)
energie (10:45)
matematické kyvadlo (9:59)
fyzické kyvadlo (8:03)
Tlumené mechanické kmity tlumené kmity (16:28)
nucené kmity (8:18)
rezonance (10:12)
skládání kmitů (19:28)
Fourierova analýza (8:59)
Vlnění spojitého prostředí úvod (13:50)
vlnová délka, vlnové číslo, frekvence (13:14)
rychlost postupné vlny (11:39)
šíření vlny na struně, energie 1 (14:56)
šíření vlny na struně, energie 2 (5:50)
Huygensův princip, Youngův pokus, odraz a lom vlny (14:47)
vlnová funkce (5:41)

Semináře

kapitola příklady
videa
Gravitační pole příklad 151 (8:58)
příklad 97 (10:23)
Kmity příklad 84 (4:47)
příklad 468 (12:36)
příklad 86 (8:18)
příklad 470(3:38)
příklad 473(6:35)