Videa jako náhrada přednášek

Pokusili jsme se namluvit některé přednášky, které jsme už nestihli přednést naživo. Třeba vám pomůžou při studiu fyziky.
 č. Přednáška Autor 1. část 2. část 3. část 4. část 5. část 6. část
 1 Mechanické kmity Petr Ponížil Úvod do kmitavého pohybu Amplituda, perioda, fáze Odvození kmitavého pohybu Výchylka, rychlost a zrychlení* Energie kmitavého pohybu Tlumené a nucené kmity
 2 Vlny Aleš Mráček Úvod do vlnění Vlnová délka, vlnové číslo a frekvence Rychlost postupné vlny
 3 Akustika Petr Ponížil
* 10 bodů dostali studenti s os. čísly T19142, T19118 a T19696.
Už nemusíte psát. Děkuji. P.P.