Fyzika II - bodový systém

Systém platný pro přednášky semináře a cvičení (zimní semestr 2018 - bakalářské studium).

  min max
2 písemné práce během semestru 100 200
Body za aktivitu 0 195
Ústní zkouška   200
body hodnocení
0 - 200 nedostatečně
201 - 239 dostatečně
240 - 279 uspokojivě
280 - 299 dobře
300 - 359 velmi dobře
více než 360 výborně

Toto jsou všechna pravidla, platná při výuce Fyziky v roce 2018. Žádná další ustanovení třetích stran nebudou akceptována.