Kinematika online

Kinematika - podklady pro online výuku

úvod (6:11)
rychlost (18:51)
zrychlení (21:12)
vrh svislý (14:09)
vrh vodorovný (9:10)
vrh šikmý (13:41)
klasifikace pohybů (33:12)