Seznam řešených příkladů do Zpracování experimentu II

Seznam řešených příkladů, obsahuje příklady počítané v semináři předmětu Zpracování experimentu II. Příklady jsou kompletně vypočítané a okomentované tak, aby mohly sloužit k samostudiu.
1. Rozdělení náhodné veličiny
2. Testování statistických hypotéz - bylo probráno na semináři
3. Vícenásobná lineární regrese
4. Nelineární regrese
5. Analýza rozptylu (ANOVA)
6. Neparametrické metody