Seminář z fyziky - plán

 1. Vstupní test
 2. Poloha bodu
  1. poloha bodu v rovině
  2. poloha bodu v prostoru
  3. kartézské souřadnice
 3. Vektory
  1. skalární a vektorové veličiny
  2. rozklad vektoru do složek
  3. skalární a vektorový součin
  4. model hmotného bodu
 4. Rychlost a zrychlení
  1. průměrná rychlost
  2. okamžitá rychlost
  3. průměrné zrychlení
  4. okamžité zrychlení
  5. infinitesimální počet
 5. Základní pohyby
  1. rovnoměrný přímočarý pohyb
  2. rovnoměrné zrychlený přímočarý pohyb
 6. Speciální pohyby
  1. princip nezávislosti pohybů,
  2. vrhy
 7. Pohyb po kružnici I
  1. rovnoměrný pohyb po kružnici
  2. rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici
  3. obecný pohyb po kružnici
 8. Pohyb po kružnici II
  1. tečné zrychlení
  2. normálové zrychlení
  3. klasifikace pohybů
 9. Dynamika I
  1. Newtonovy pohybové zákony
  2. hybnost
  3. moment síly a hybnosti
  4. inerciální a neinerciální soustavy
 10. Dynamika II
  1. třecí síla
  2. pohyb tělesa po vodorovné rovině
  3. pohyb tělesa po nakloněné rovině
 11. Dynamika pohybu po kružnici
  1. dostředivá a odstředivá síla
  2. Newtonovy pohybové zákony v neinerciálních soustavách
 12. Práce a energie I
  1. práce síly
  2. kinetická energie
  3. potenciální energie
  4. celková mechanická energie
  5. konzervativní a nekonzervativní síly
 13. Práce a energie II
  1. zákon zachování energie
  2. výkon
  3. účinnost
 14. Výstupní test