Seminář z fyziky - plán

 1. Kinematika
  1. model hmotného bodu, poloha hmotného bodu v rovině a prostoru, kartézské souřadnice, soustava jednotek SI
  2. průměrná rychlost, okamžitá rychlost, průměrné zrychlení, okamžité zrychlení
  3. základní pohyby - rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrné zrychlený přímočarý pohyb
  4. speciální pohyby - princip nezávislosti pohybů, vrhy
  5. příklady v semináři (příklady)
  6. příklady na doma (příklady)
 2. Dynamika
  1. Newtonovy pohybové zákony, pohyb tělesa po vodorovné rovině, pohyb tělesa po nakloněné rovině
  2. inerciální a neinerciální soustavy, Newtonovy pohybové zákony v neinerciálních soustavách
  3. mechanická práce, celková mechanická energie
  4. výkon, účinnost
  5. příklady v semináři (příklady)
  6. příklady na doma (příklady)