Seminář z fyziky - plán

 1. Kinematika
  1. model hmotného bodu, poloha hmotného bodu v rovině a prostoru, kartézské souřadnice, soustava jednotek SI
  2. průměrná rychlost, okamžitá rychlost, průměrné zrychlení, okamžité zrychlení
  3. základní pohyby - rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrné zrychlený přímočarý pohyb
  4. speciální pohyby - princip nezávislosti pohybů, vrhy
  5. rovnoměrný pohyb po kružnici, rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici
  6. příklady v semináři (příklady)
  7. příklady na doma (příklady)
 2. Dynamika
  1. Newtonovy pohybové zákony, hybnost, inerciální a neinerciální soustavy, pohyb tělesa po vodorovné rovině, pohyb tělesa po nakloněné rovině
  2. Newtonovy pohybové zákony v neinerciálních soustavách
  3. práce síly, celková mechanická energie
  4. konzervativní a nekonzervativní síly, zákon zachování energie
  5. výkon, účinnost
  6. příklady v semináři (příklady)
  7. příklady na doma (příklady)