Hustota pravděpodobnosti - opakování

1) Graf znázorňuje hustotu pravděpodobnosti pH krve zdravých mužů.

ss

a) odhadněte, kolik procent mužů má pH krve mezi 7,35 a 7,37
b) odhadněte, kolik procent mužů má pH krve mezi 7,39 a 7,41
c) jaká je průměrná hodnota pH krve mužů
d) odhadněte směrodatnou odchylku

Distribuční funkce - opakování

2) Graf znázorňuje distribuční funkci pH krve zdravých mužů.

ss

a) odhadněte, kolik procent mužů má pH krve větší než 7,45
b) odhadněte medián pH krve
c) odhadněte dolní kvartil pH krve
d) odhadněte horní kvartil pH krve
e) odhadněte 4. decil pH krve
f) odhadněte 35. percentil pH krve

Pokud mi výsledky pošlete mailem (stačí jen číslo příkladu a výsledek) do 8. 10. 2023, opravím váš pokus.