Generátor hmotností kuliček

Podle mého názoru může být zajímavé zkusit, že reálné měření opravdu dává výsledky s normálním rozdělením tak, jak to od něj čeká statistika. Kdo nechce měřit, může si vygenerovat data, která by měla odpovídat skutečnému měření.

Oba rámečky obsahují 100 hmotností. Většina lidí používá jako oddělovač desetinných míst desetinnou čárku. Odborníci zpravidla používají jako oddělovač desetinných míst tečku. Pokud vložíte nesprávná čísla, Excel je bude brát jako text a nebude s nimi počítat.

Označte myší blok čísel ze správného rámečku. Zkopírujte ho Ctrl+C. Klikněte v Excelu na buňku, kde má začínat tabulka a vložte Ctrl+V.

Čísla s desetinnou čárkou

Hmotnosti hnědých kuliček

.

Hmotnosti barevných kuliček

.

Čísla s desetinnou tečkou

Hmotnosti hnědých kuliček

.

Hmotnosti barevných kuliček

.