Generátory experimentálních dat

Zde si můžete vygenerovat data, která odpovídají datům, která byste normálně měřili v laboratoři.
2. Rozdělení experimentálních dat (MT+PI)
2. Rozdělení experimentálních dat (THP)
3. Normální rozdělení - používají se data naměřená ve 2. úloze
4. Chyba nepřímo měřené veličiny
5. Lineární regrese (MT+PI)
5. Lineární regrese (THP)
6. Korelace