Výuková videa

Pokusil jsem se namluvit některé důležité části. Třeba vám pomůžou při studiu statistiky.
 č. Téma soubor
 1 Normální rozdělení stáhnout
 2 Směrodatná odchylka průměru, správný zápis hodnot stáhnout
 3 Testování hypotéz (Grubbsův test odlehlých hodnot) stáhnout
 4 Testování hypotéz (Test střední hodnoty) stáhnout
 5 Testování hypotéz (Test rozdílu středních hodnot) stáhnout
 6 Korelační a regresní analýza stáhnout