Učební texty jsou určeny pouze pro studenty FT. Nesdílejte je prosím na Internetu. Do souborů bude přidáno vaše jméno.
Rozmyslete so prosím důkladně pokud se rozhodnete tyto soubory někomu předat. V případě, že se váš soubor někde objeví, budu velmi mrzutý.
Petr Ponížil

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo: