Seznam řešených příkladů do Zpracování experimentu I

Seznam řešených příkladů, obsahuje příklady počítané v semináři předmětu Zpracování experimentu I. Příklady jsou kompletně vypočítané a okomentované tak, aby mohly sloužit k samostudiu.
1. Chyby měřících přístrojů - bylo probráno na semináři
2. Rozdělení náhodné veličiny - bylo probráno na semináři
3. Normální rozdělení
4. Chyba nepřímo měřené veličiny - příklady jsou v prezentaci k přednášce.
5. Regresní analýza
6. Testování hypotéz
7. Neparametrické metody