Ústav fyziky a materiálového inženýrství

O ústavu

Potenciální studenty, které zajímá, co a jak ovlivňuje strukturu a vlastnosti nejrůznějších materiálů nebo chtějí vyvíjet nové materiály třeba pro medicínu a farmacii, může být ústav jistě zajímavý, protože zde mohou studovat v bakalářském i magisterském stupni obor "Materiálové inženýrství a nanotechnologie". Diplomové i bakalářské práce často studenti realizují i ve firmách, kde mohou už během studia navázat pracovní kontakty. Proto není žádnou náhodou, že nezaměstnanost absolventů konverguje k nule a nutno říci, že naprostá většina našich Materiálových inženýrů zůstává i v praxi u svých oborů a to nejen doma v ČR, ale i v zahraničí. Ti nejlepší často pracují na vedoucích pozicích a někteří zůstávají ve výzkumu nejen ve velkých firmách, které si mohou dovolit mít výzkumné oddělení, ale i na vysokých školách a výzkumných centrech. Proto je taky naším hlavním mottem citát:

"Skutečný mistr není ten, kdo má nejvíce žáků, ale ten, který vychová nejvíce mistrů"
(Richard Bach: Iluze, 1977, pravděpodobně převzato z buddhismu)

Ústav také zajišťuje nejen pro Fakultu technologickou základní vysokoškolský kurz fyziky, fyzikální chemie, statistiky, atd.

Na poli badatelském je ústav rozdělen do dvou výzkumných oblastí. Skupina zabývající se aplikovanou fyzikou povrchů a vývojem nových materiálů, zejména pro lékařské a farmaceutické aplikace, kterou vede doc. Mráček, existuje už zhruba 8 let a má za sebou několik patentů a prestižních vědeckých publikací se solidním mezinárodním ohlasem. Členové výzkumné skupiny umí navrhovat a konstruovat nové přístroje pro povrchové úpravy materiálů a také vyvíjí nové materiály, které lze využívat například pro tkáňové inženýrství ("scaffold", 3D biotisk), ale třeba i v průmyslu plastikářském (automotive, materiály pro letectví a kosmonautiku) nebo gumárenském (návrhy povrchových úprav forem).

Další, velice perspektivní, výzkumná skupina se zabývá fyzikální a biofyzikální chemií a pod vedením dr. Ingra se orientuje především na simulace biomolekul pomocí molekulové dynamiky, studium termodynamiky změn proteinové struktury a reaktivity za vysokého tlaku. Ve skupině bylo vyvinuto zařízení umožňující manipulaci s jednotlivými biomolekulami metodou tzv. "optické pasti" pro fluorescenční mikroskop, která umožňuje měřit pohyby molekul v nanometrovém měřítku.

Dlužno také dodat, že někteří akademičtí pracovníci jsou členy výzkumných skupin na Centru polymerních systémů (výzkumná skupina "Povrchové úpravy materiálů"), kde mají k dispozici excelentní laboratorní vybavení, které je unikátní nejen v měřítku ČR, ale centrum patří také ke světové špičce ve vývoji a technologických aplikacích polymerních materiálů.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ