Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Fyzika II

Popis předmětu

Elektřina, magnetismus, vlnová i paprsková optika, záření černého tělesa, kvantová mechanika.

Cíl: Vztah fyziky k technickým předmětům, přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Příklady do cvičení

Bodový systém

Bodové zisky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (aktuální),

Seznam studijních textů - Fyzika II

1. Elektrické pole ve vakuu a látkách
2. Kapacita
3. Stejnosměrný proud
4. Elektrické obvody
5. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
6. Magnetické pole
7. Elektromagnetická indukce
8. Obvody R, L, C
9. Elektromagnetické vlny
10. Geometrická optika
11. Optické přístroje
12. Záření absolutně černého tělesa
13. Kvantová mechanika

Seznam laboratorních úloh - zadání - Fyzika II

Harmonogram laboratorních cvičení z Fyziky II
Bezpečnost práce v laboratořích fyziky
Šablona pro zpracování protokolu z laboratorního cvičení
1a. Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty
1b. Voltův článek, ampermetr, voltmetr, ohmetr
2. Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin
3. Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
4. Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu
5. Mapovaní elektrostatického pole, elektrolýza
6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky
7. Difrakce na mřížce
8. Interference na tenké vrstvě
9. Měření ohniskové vzdálenosti čoček, optocké soustavy
10. Základy mikroskopie
V. Hallův jev

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ