Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Fyzika II

Popis předmětu

Základy kinematiky a dynamiky hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tělesa. Úvod do mechaniky kapalin a plynů. Kmity a vlny, Termika, termodynamika, fázové přeměny.

Cíl: Vztah fyziky k technickým předmětům, přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Příklady do cvičení

Bodový systém

Bodové zisky 2013
Bodové zisky 2014
Bodové zisky 2015
Bodové zisky 2016
Bodové zisky 2017
Bodové zisky 2018
Bodové zisky 2019

Seznam studijních textů - Fyzika II

1. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
2. Kmity
3. Vlny
4. Akustika
5. Elektromagnetické vlny
6. Geometrická optika
7. Optické přístroje
8. Termodynamika I
9. Termodynamika II
10. Záření absolutně černého tělesa
11. Kvantová mechanika

Seznam laboratorních úloh - zadání - Fyzika II

Harmonogram laboratorních cvičení z Fyziky II
Bezpečnost práce v laboratořích fyziky
Šablona pro zpracování protokolu z laboratorního cvičení
1a. Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty
1b. Voltův článek, ampermetr, voltmetr, ohmetr
2. Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin
3. Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
4. Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu
5. Mapovaní elektrostatického pole, elektrolýza
6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky
7. Difrakce na mřížce
8. Interference na tenké vrstvě
9. Měření ohniskové vzdálenosti čoček, optocké soustavy
10. Základy mikroskopie
V. Hallův jev

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ