Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Fyzika I

Popis předmětu

Základy kinematiky a dynamiky hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tělesa. Úvod do mechaniky kapalin a plynů. Kmity a vlny, Termika, termodynamika, fázové přeměny.

Cíl: Vztah fyziky k technickým předmětům, přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Elektrické pole, kapacita, dielektrika, vedení elektrického proudu, jednoduché elektrické obvody, měřící přístroje, střídavý proud, magnetické pole, elektromagnetická indukce, obvody RLC.

Seznam přednášek

Příklady do cvičení

Bodový systém

Bodové zisky aktuální, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Seznam studijních textů - Fyzika I

Kinematika hmotného bodu - opakování (1. část)
Kinematika hmotného bodu - opakování (2. část)
Dynamika hmotného bodu - opakování (1. část)
Dynamika hmotného bodu - opakování (2. část)
Pohyb soustavy hmotných bodů
Mechanika kapalin
Gravitační pole
Mechanické kmity
Vlnění spojitého prostředí
Akustika
Teplota a teplo, zákony termodynamiky
Kinetická teorie plynů
Výuková videa přednášejících


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ