Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Elektřina a magnetismus

Popis předmětu

Teorie elektromagnetického pole

Cíl: Vztah fyziky k technickým předmětům, přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Seznam studijních textů - Elektřina a magnetismus

1. Gravitační a elektrické pole
2. Kapacita
3. Stejnosměrný proud I
4. Stejnosměrný proud II
5. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
6. Magnetické pole
7. Elektromagnetická indukce
9. Obvody R, L, C
12. Elektromagnetické vlny
13. Geometrická optika
14. Optické přístroje


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ