Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Environmentálná fyzika

Popis předmětu

Předmět se zabývá částí ekologických problémů způsobených fyzikálními poli (hluk a vibrace, radioaktivita, elektrostatický náboj, atmosférické ionty, elektromagnetické pole možnosti ochrany životního prostředí před těmito vlivy. Nezanedbatelná část přednášek bude věnována také energetice a tzv. alternativním zdrojům energie (sluneční energie, vítr ...), kde budou ukázány fyzikální omezení těchto zdrojů, ale výhody a nevýhody tak, aby absolventi byli schopni racionálně hodnotit tyto zdroje a jejich použití.

Seznam studijních textů - Environmentální fyzika

1. Úvod
2. Základní pojmy a veličiny v akustice
3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma
4. Pohlcování zvuku, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
5. Hluková kritéria
6. Viskoelasticita materiálů
7. Úvod do osvětlení, rozdělení osvětlení
8. Denní a sdružené osvětlení
9. Umělé osvětlení
10. Energie a její transformace
11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru
12. Geotermální energie, tepelná čerpadla
14. Energie biomasy
15. Palivové články

Seznam laboratorních úloh - zadání - Environmentální fyzika

1. Měření hlukových map
2. Měření zvukové pohltivosti materiálů
3. Měření přenosového útlumu materiálů
4. Měření osvětlení
5. Měření odrazu světla


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ