Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Fyzika polymerů

Popis předmětu

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické zázemí pro odhad vazby nejdůležitějších vnitřních (intrinsic) vlastností polymerů na danou chemickou strukturu a pro odhad chování makromolekulárních látek, vyvolaném působením vnějších energetických faktorů, ve sklovitém, kaučukovitém a kapalném stavu a přechodech mezi nimi, případně o jejich chování v roztocích. Měl by dále zajistit informace o teoretickém zázemí metod stanovení a sledování zmíněných vlastností a chování s vyznačením principů aplikace výsledků v praxi zpracování materiálů a využívání výrobků.

V laboratorních cvičeních si studenti ověřují v praxi základní teoretické vztahy fyziky polymerů na vhodných materiálech a učí se hlouběji pochopit souvislosti mezi strukturou polymerů a jejich mechanickými, termickými a optickými vlastnostmi.

Seznam studijních textů - Fyzika polymerů

1 Deformační chování polymerních látek – úvod do problematiky
2 Tokové chování polymerních tavenin – reologické modely
3 Závislost viskozity na procesních a molekulárních parametrech
4 Další důležité reologické veličiny
5 Měření tokových vlastností
6 Projevy viskoelastického charakteru polymerních tavenin během toku
7 Lineární elasticita
8 Elasticita kaučukových sítí
9 Viskoelastické modely
10 Lineární elasticita
11 Dynamické namáhání viskoelastických látek
12 Energetické poměry při deformaci viskoelastických látek
Seznam literatury

Seznam laboratorních úloh - zadání - Fyzika polymerů

Seznam laboratorních úloh
1.1 Hodnocení rozpustnosti polymerů
1.2 Mikroskopické studium struktury semikrystalických polymerů
1.3 Studium kinetiky krystalizace polymerů
1.4 Stanovení krystalického podílu semikrystalických polymerů z hustotních měření
1.5 Stanovení teploty tání semikrystalického polymeru
1.6 Stanovení teploty tání semikrystalických polymerů v práškové formě
1.8 Stanovení koeficientu teplotní roztažnosti
2.1 Hodnocení vlastností roztoku PVAL
2.2 Reologické vlastnosti polymerů
2.4 Viskoelasticita polymerů I – relaxace napětí
2.4 Viskoelasticita polymerů II - creep


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ