Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Plazmochemie

Popis předmětu

Předmět se zabývá popisem vzniku plazmatu a jeho rozdělení podle typu generace, základy fyziky plazmatu a popisem jejich dielektrických, optických, tepelných, magnetických a akustických efektů. V předmětu jsou detailně popsány mechanismy radikálových reakcí přítomností nízkomolekulárních plynů (vodík, kyslík, dusík, halogeny). Dále jsou popsány reakce organické syntézy v plazmatu (izomerační reakce, eliminační, biomolekulární), a metody syntézy anorganických sloučenin. Zvláštní pozornost se věnuje plazmovým polymeracím.

V dalším jsou popsány metody plazmové depozice povrchových filmů, plazmového naprašování plazmová anodizace, a oxidace, implantace iontů, dopování. Závěrem budou popsány metody povrchové úpravy syntetických polymerů a biopolymerů účinkem různých typů plazmatů s cílem řízené modifikace povrchových vlastností. Jako posledním se bude předmět zabývat problémy plazmového leptání a popisem morfologických a fyzikálně-chemických vlastností plazmových polymerů.

Seznam studijních textů - Plazmochemie

Harmonogram prednasek
Seznam literatury
Úvod
1. Historický vývoj v oblasti fyziky plazmatu
2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu
5. Získávání a měření nízkých tlaků

Seznam laboratorních úloh - zadání - Plazmochemie

Harmonogram laboratorních úloh
1. Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s technikou
3. Topografické změny v plazmaticky modifikovaných površích

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ