Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Elektřina a magnetismus

Popis předmětu

Teorie elektromagnetického pole

Cíl: Vztah fyziky k technickým předmětům, přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Bodové zisky: 2023, 2024

Seznam studijních textů - Elektřina a magnetismus

1. Gravitační a elektrické pole
2. Kapacita
3. Stejnosměrný proud I
4. Stejnosměrný proud II
5. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
6. Magnetické pole
6. Magnetické pole (videa)
7. Elektromagnetická indukce
9. Obvody R, L, C
10. Elektromagnetické vlny
11. Geometrická optika
11. Geometrická optika (videa)
12. Optické přístroje
12. Optické přístroje (videa)
13. Záření absolutně černého tělesa
13. Záření absolutně černého tělesa (videa)

Seznam laboratorních úloh - zadání - Elektřina a magnetismus

Harmonogram laboratorních cvičení z Elektřiny a magnetismu
Bezpečnost práce v laboratořích fyziky
Šablona pro zpracování protokolu z laboratorního cvičení
1a.Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty
1b. Voltův článek, ampermetr, voltmetr, ohmetr
2. Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin
3. Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
4. Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu
5. Mapovaní elektrostatického pole, elektrolýza
6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky
7. Difrakce na mřížce
8. Interference na tenké vrstvě
9. Měření ohniskové vzdálenosti čoček, optické soustavy
10. Základy mikroskopie
V. Hallův jev

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ