Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Mechanika

Popis předmětu

Kurz mechaniky poskytuje látku v oboru kinematiky, dynamiky a statiky s ohledem na oborové zaměření materiálového inženýrství. Předmět se zabývá jak teoretickými rozbory dané problematiky, tak praktickými ukázkami ve cvičeních zaměřených na reálné úlohy.

Cíl: Studenti si osvojí řešení reálných situací jak v dynamice, tak kinematice. Velká část kurzu je potom zaměřena také na kapitolu statiky, která umožňuje za pomocí softwaru a příkladů ukázku reálného působení sil v objektech kolem nás.

Seznam studijních textů - Mechanika

Úvod
1. Mechanika obecně
2. Kinematika bodu a tělesa
3. Obecný rovinný pohyb tělesa
4. Statika – základní pojmy a základy rovnováhy sil
5. Statika – poloha střediska sil
6. Statika – rovnováha vázaného tělesa
7. Moment síly
8. Reakce nosníků
9. Tření a stabilita
10. Těžiště
11. Dynamika 1
12. Dynamika 2
Literatura

Seznam laboratorních úloh - zadání - Mechanika - cvičení

1. cvičení
2. cvičení
3. cvičení
4. cvičení
5. cvičeníTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ