Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Z Historie

Ústav fyziky a materiálového inženýrství je součástí Fakulty technologické v podstatě již od jejího vzniku v roce 1969, kdy byla zřízena Katedra technické fyziky pod vedením prof. Vaška, později pak pod vedením doc. Olivy. V roce 1987 byl otevřen obor Materiálové inženýrství a Katedra technické fyziky se přejmenovala na Katedru technické fyziky a materiálového inženýrství, kterou vedl doc. Klepal a později dr. Janáček. Po roce 1990 byla katedra transformována na Ústav fyziky a materiálového inženýrství, jehož prvním ředitelem byl doc. Křesálek. Dalším ředitelem byl od roku 1997 prof. Lapčík, poté krátce v období 2007-2009 prof. Janča. Od roku 2009 je ředitelem ústavu doc. Aleš Mráček, pod jehož vedením byl akreditován obor Materiálové inženýrství i v bakalářském stupni studia a po badatelské stránce rozdělil ústav na dvě výzkumné skupiny (Aplikovaná fyzika povrchů materiálů a vývoj biomateriálů, Fyzikální a biofyzikální chemie ).

Stojí za zmínku, že v letech 2004 - 2014 pracoval na ústavu doc. Petr Hlaváček, který měl mezinárodní renomé v oblasti materiálů používaných pro výrobu obuvi a zabýval se kromě historie výroby obuvi především výzkumem obouvání dětí a diabetiků (za vývoj a realizaci profylaktické obuvi pro diabetiky získal v roce 2005 prestižní cenu od "The International Union of Shoe Industry Technicians"). Byl také jedním z hrstky lidí, kterým dala čínská vláda možnost studovat Terakotovou armádu (v mauzoleu prvního císaře dynastie Čchin ze 3 století př. n. l. byla pochována armáda více než 8 tisíc terakotových válečníků). Byl také první akademik, který získal na naší nově vzniklé univerzitě patent v USA (Time Prediction System for the Safe Wearing of Newly Acquired Footwear).


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ