Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Fyzika I

Popis předmětu

Základy kinematiky a dynamiky hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a tělesa. Úvod do mechaniky kapalin a plynů. Kmity a vlny, Termika, termodynamika, fázové přeměny.

Cíl: Vztah fyziky k technickým předmětům, přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Příklady do seminářů

Bodový systém

Bodové zisky 2024 (aktuální), 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Seznam studijních textů - Fyzika I

Kinematika hmotného bodu - opakování (1. část)
Kinematika hmotného bodu - opakování (2. část)
Dynamika hmotného bodu - opakování (1. část)
Dynamika hmotného bodu - opakování (2. část)
Pohyb soustavy hmotných bodů
Mechanika kapalin
Gravitační pole
Mechanické kmity
Vlnění spojitého prostředí
Kmity + vlny (videa)
Akustika
Teplota a teplo, zákony termodynamiky
Kinetická teorie plynů


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ