Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Seminář z fyziky - kombinované studium

Popis předmětu

Seminář z fyziky je zaměřen na klasickou mechaniku hmotného bodu, která je díky své názornosti vhodnou úvodní disciplínou základního kurzu fyziky.
Na konci semestru budou studenti psát zápočtovou písemnou práci, z níž může student obdržet až 100 bodů. Klasifikovaný zápočet bude udělen studentům s minimálně 50 body. Studenti, kteří obdrží méně než 50 bodů, se mohou zúčastnit dvou náhradních písemných prací. Celkově bude vypsáno 5 termínů, z nichž si student může vybrat libovolné až tři termíny (jeden řádný + dva opravné).

Cíl: Přístup k řešení základních technických problémů, osvojení fyzikálních pojmů a zákonitostí.

Seznam přednášek

Příklady do cvičení

Bodové zisky aktuální (2023), 2022, 2021, 2019,

Seznam studijních textů - Seminář z fyziky

1. Seminář 1. část (Kinematika I)
1. Seminář 2. část (Kinematika II)
2. Seminář 1. část (Dynamika I)
2. Seminář 2. část (Dynamika II)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ