Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Simulace

Popis předmětu

Tato stránka obsahuje seznam simulací používaných při výuce.

Seznam studijních textů - Simulace

1. Tlumené kmity
2. Rezonance nucených kmitů
3. Machův vlnostroj
4. Simulace neparametrických metod
5. Šíření rázové vlny při nadzvukové rychlosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ