Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Mechanika a termika

Popis předmětu

První část základního kurzu fyziky. Mechanika hmotného body a soustavy hmotných bodů, mechanika tekutin, termika.

Cíl: Cílem předmětu je získání znalosti vysokoškolské fyziky na elementární úrovni. Studenti se seznámí s fyzikou, teorií i experimenty. Získají schopnosti kvantitativní představy o pohybu částic, soustavy částic, tuhých těles a kontinua. Dále se seznámí s Newtonovými zákony dynamiky a se základy aero- a hydro- dynamiky, jakož i s elementární teorií gravitace. Přes termiku a kinetickou teorii ideálního plynu získají studenti základy kinetické teorie tepla a hmoty. Semestr se ukončí studiem fyziky kmitů a vlnění spojitého prostředí.

Seznam přednášek
Příklady do seminářů
Bodový systém

Bodové zisky 2024 (aktuální),

Seznam studijních textů - Mechanika a termika

1. Kinematika I
2. Kinematika II
Kinematika (videa)
3. Dynamika I
4. Dynamika II
5. Pohyb soustavy hmotných bodů
6. Kmity
7. Vlny
8. Akustika
9. Fyzika kapalin
10. Gravitační pole
11. Termodynamika I
12. Termodynamika IITento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

paticka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ